Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία - Σχολή Επιστημών Αγωγής- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης