Βιβλιοθήκη


Στο Εργαστήριο δημιουργήθηκε και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει περίπου 300 διαφορετικούς τίτλους επιστημονικών, εκπαιδευτικών βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, τα οποία προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της διευθύντριας του Εργαστηρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οργάνωση της βιβλιοθήκης (σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Melvil Dewey ) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης, από φοιτητές του Δ΄έτους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σε συνεργασία με τη διδάσκουσα του σεμιναρίου "Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης" και μέλος (ΕΤΕΠ Βιβλιοθηκονόμων) του Τμήματος, κ. Ζωή Δαλούκα, υλοποιώντας σχετική εκπαιδευτική δράση.