Βιβλιοθήκη


Στο Εργαστήριο δημιουργήθηκε και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει περίπου 400 διαφορετικούς τίτλους επιστημονικών, εκπαιδευτικών βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, τα οποία προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της διευθύντριας του Εργαστηρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οργάνωση της βιβλιοθήκης (σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Melvil Dewey ) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης, από φοιτητές του Δ΄έτους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σε συνεργασία με τη διδάσκουσα του σεμιναρίου "Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης" και μέλος (ΕΤΕΠ Βιβλιοθηκονόμων) του Τμήματος, κ. Ζωή Δαλούκα, υλοποιώντας σχετική εκπαιδευτική δράση.

Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο για δανεισμό από τους φοιτητές σε ορισμένες ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται στους φοιτητές.

  • Κατάλογος βιβλίων προς δανεισμό

    Στιγμιότυπα από την οργάνωση της βιβλιοθήκης από τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος