Εκδόσεις Εργαστηρίου


  • Δημητρίου, Α., Ξενιτίδου, Ν. (2015). Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία. Εργαστηριακός Οδηγός. Αλεξανδρούπολη: Εργαστήριο έρευνας και επικοινωνίας για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.