Ημερίδες


  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θμια Εκπαίδευση. Απρίλιος 2005

  • Περιβαλλοντικές προτάσεις για την Θράκη. Ιούνιος 2005

  • Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Βόλος, Απρίλιος 2014.

  • Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Αλεξανδρούπολη, Μαίος 2014.