Μαθήματα


Α. Το εργαστήριο υποστηρίζει τα μαθήματα του Τμήματος που εντάσσονται στο πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των φυσικών επιστημών:

 • Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία (Υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου σπουδών)
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη (Υποχρεωτικό 7ου εξαμήνου σπουδών)
 • Έννοιες των φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία (Επιλογής 6ου εξαμήνου σπουδών)
 • Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους (Επιλογής 8ου εξαμήνου σπουδών)

  Υλικό που αφορά τα μαθήματα (σημειώσεις της διδάσκουσας, υποστηρικτικό υλικό διαλέξεων, υποστηρικτικό υλικό μελέτης -άρθρα, επιστημονικά κείμενα, εκπαιδευτικές προτάσεις και εφαρμογές) είναι διαθέσιμα στο e-class του Τμήματος.

  Β. Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο - Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης
  Το Εργαστήριο υποστηρίζει επίσης τους φοιτητές στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης του Τμήματος με:
 • Εξοπλισμό και υλικό για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο νηπιαγωγείο για τις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση

 • Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης (επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό)