Πρόσωπα


Διεύθυνση Εργαστηρίου:
Αναστασία Δημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο "Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"
anadim@otenet.gr


Μέλη ΔΕΠ:
Αναστασία Φιλιππουπολίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια (υπό διορισμό) στο γνωστικό αντικείμενο "Μουσειακή Αγωγή και Παιδαγωγικές Εφαρμογές"
afilipp@gmail.com


Εργαστηριακή - εκπαιδευτική υποστήριξη:
Νόπη Ξενιτίδου, Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, Πτυχιούχος ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
nxenitid@psed.duth.gr


Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Μαρία Βαρσαμά, Πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ, Δ.Π.Θ., MSc "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Ευγενία Δουλάμη, Δασκάλα, MSc "Σπουδές στην εκπαίδευση", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Εμη Μαλκοπούλου, Νηπιαγωγός, MSc "Επιστήμες της Αγωγής", ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Νικολίνα Χαριτούδη, Γεωπόνος, MSc "Περιβάλλον και Γεωργία", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


 • Συνεργάτες
 • Κατερίνα Αγγειοπλάστη, πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
 • Βασιλική-Τσαμπίκα Δανίδου, πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
 • Αθανασία Ρουσίδου, πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
 • Μαρία Στρούμπα, πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ


 • Συνεργασίες με ΑΕΙ
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (με σύμπραξη των Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α΄ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας).

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικό παιγνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


 • Το Εργαστήριο συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Απορρίμματα: Τα χρήσιμα ... άχρηστα"

  Το Εργαστήριο συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Μετάξι»