Σύνδεσμοι: Επιστημονικά κείμενα, βιλία, εκπαιδευτικό υλικό για το Περιβάλλον, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις φυσικές επιστήμες
Εκπαιδευτικό υλικό: βιβλία σε μορφή pdf


Πειράματα φυσικών επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης (Ψηφιοποίηση: 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος – Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού (Α. Δημητρίου, ΕΛΙΝΥΑΕ)

Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος – Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το Βιβλίο του Μαθητή. (Α. Δημητρίου, ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ιστότοποι με υλικό για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις φυσικές επιστήμες


Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)

American Association for the Advancement of Science (AAAS) (1989). Project2016: Science for all Americans

UNESCO (Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον)

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.)

Αειφόρο σχολείο


Αμερικανικός οργανισμός για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ευρώπη,


Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος