Τόμοι Πανελληνίων Συνεδρίων Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση


Ραβάνης, Κ.(Επιμέλεια)(2001). Η μύηση των μικρών παιδιών στις φυσικές επιστήμες.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1999): Πάτρα Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών


Τσιτουρίδου, Μ. (Επιμέλεια)(2003). Οι φυσικές επιστήμες και οι επιστήμες της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2001): Θεσσαλονίκη Τ.Ε.Π.Α.Ε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Λουκά, Λ., Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χρ., Κωνσταντίνου, Κ.Π. (Επιμέλεια)(2004). Διδακτική των φυσικών επιστημών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη νηπιακή ηλικία.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2004): Λευκωσία, Τ.Ε.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου


Χρηστίδου, Β. (Επιμέλεια)(2008). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές.
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2006): Βόλος, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Πλακιτση, Αικ. (Επιμέλεια)(2008). Επιστήμη και κοινωνία. Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2008): Ιωάννινα Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Δημητρίου, Α. (Επιμέλεια)(2013). Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2010): Αλεξανδρούπολη, ΤΕΕΠΗ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου. Π. (Επιμέλεια)(2013). Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο (Πρακτικά)
7ο Πανελληνίο Συνέδρο (2012): Φλώρινα, ΠΤΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας